Sla inhoud over

Disclaimer

Door het gebruik van Spiritueel-Woordenboek.nl en/of Spiritueel-Woordenboek.be gaat u akkoord met de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van deze websites zoals hieronder uiteengezet.
De websites Spiritueel-Woordenboek.nl en Spiritueel-Woordenboek.be zijn met de uiterste zorg samengesteld. De eigenaar spant zich in om de informatie actueel, compleet en nauwkeurig aan te bieden, doch er kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.
De beschrijvingen van (alternatieve) medische therapieën op de websites dienen enkel ter informatie. De eigenaar raadt u aan bij medische klachten een huisarts te raadplegen.
De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van de content op de websites, alsmede voor de doorverwijzingen d.m.v. links op de websites.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de websites en op de vormgeving van deze websites rusten bij de eigenaar van Spiritueel-Woordenboek.nl en Spiritueel-Woordenboek.be.
De informatie op de websites is bedoeld voor persoonlijk gebruik en derhalve nadrukkelijk niet voor commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze websites voor commercieel gebruik, in enigerlei vorm en op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spiritueel-Woordenboek.nl en/of Spiritueel-Woordenboek.be.
 
© Spiritueel-Woordenboek.nl - Spiritueel-Woordenboek.be