Sla inhoud over

Lot

Een gebeurtenis overkomt je niet toevallig. Het lot wordt vaak gebruikt bij negatieve gebeurtenissen. Het overkomt je nu eenmaal en je moet het dragen. Met het boek Het Askashaveld van Ervin Laszlo krijgt het toeval een diepere betekenis. Hij beschrijft het kosmische Askashaveld waarin alle grote en kleine gebeurtenissen al vastliggen. Vanuit die visie overkomt ons niets toevallig.

Ook bij religies is er sprake van het lot. Het lot wordt dan uitgelegd als de wil van God waar een diepere bedoeling of wijsheid achter schuilt. Mensen ervaren dit als steun in moeilijke tijden. Overigens wordt ten onrechte het boeddhistische begrip karma vaak verward met het lot.