Sla inhoud over

Reflecteren

Met het begrip reflecteren wordt bedoeld het terugkijken op je eigen handelen. Het doel van reflecteren is je handelen te beoordelen en wanneer nodig bij te sturen om zodoende spiritueel te groeien. Reflecteren is dus een persoonlijke evaluatie van je gedrag.

Door middel van reflectieoefeningen, individueel of begeleid door een derde, kan iemand de redenen van zijn gedrag en handelen beter leren begrijpen. Reflecteren is jezelf naar het waarom van je handelen vragen. Bij zelfreflectie komen emotionele handelingen en gedragingen terugkijkend vaak in een ander daglicht te staan.