Sla inhoud over

Voice dialogue

Voice Dialogue is een methode van zelfonderzoek, gericht op zelfkennis. De begeleider (facilitator) spreekt de cliënt aan op wat hij voelt, vindt, denkt, ervaart, weet en is. Vaak zal iemand dingen zeggen als 'aan de ene kant vind ik ...., maar aan de andere kant ...., en trouwens het is ook nog zo dat .... Het aan-de-ene-kant en het aan-de-andere-kant worden binnen Voice Dialogue onafhankelijk van elkaar ruim aan het woord gelaten.

Zo kunnen alle gevoelskanten, kindkanten, rationele kanten, spirituele kanten, zakelijke kanten, etc. aan het woord komen zonder geïnterrumpeerd te worden door een andere 'stem'. Daarom heet deze methode voice dialogue. De facilitator heeft een gesprek met een stem. Essentieel is dat geen enkele stem als verkeerd wordt beschouwd.  Voice dialogue valt onder de transformatie psychologie.